Skartace

Skartace může být třeba jen strčení papíru do skartovačky v kanceláři anebo to může být složitý dlouhý proces, ve kterém se bude skartovat obrovské množství papíru. Skartace je totiž velmi široký pojem a nedá se popsat jednou větou. Je totiž spoustu situací, kdy se skartace využívá. Využívá se v domácnostech, v malých firmách, ale hlavně také ve velkých společnostech. Ve velkých společnostech už se nevyužívají male kancelářské skartovačky, ale vše se centrálně ukládá do archivu, kde se pak teprve rozhoduje, co se bude s dokumenty dít. Případně se řeší jejich skartační lhůta atd. Poté se tedy skartuje většinou velké množství dat najednou. Hodně velkých společností si hledá jiné společnosti, které se zabývají právě skartací, aby jim to skartovali. Je to totiž naprosto bezpečné a bez problémů.

 

Některé tyto společnosti nabízejí kromě skartace také archivaci dat. To se většinou docela hodí, protože jedním z důvodů, proč chceme naše dokumenty skartovat je to, že nemáme už dostatek místa, kde bychom je měli uložené. 

Tyto dvě věci se dají dobře navzájem propojovat a kombinovat, protože takovéto společnosti se vám o všechno starají. Například hlídají skartační lhůty dokumentů. Mají to vše tak dobře zorganizované, že si můžete kdykoliv říct, co potřebujete a oni vám to hned vydají. Tím tedy šetříte prostory a zároveň spoustu starostí a práce navíc. Jedním z hlavních prvků té organizace je dobré a vhodné značení dokumentů. Je dobré, když na první pohled můžete vidět, o jaký dokument se jedná, a také třeba jak je starý a tím pádem, co se s ním bude dělat nebo děje. Většinou se používá značení, ve kterém se rozlišují tři stavy.

 

Stavy se označují příslušným písmenkem. Je to A, které ukazuje, že se dokument bude dál archivovat, poté je to S, které ukazuje, že dokument čeká skartace a poslední je V, které ukazuje, že u dokumentu ještě není rozhodnuto, co s ním bude a musí to být ještě odborně posouzeno.

Copyright (c) 2013  REISSWOLF